Werkwijze

Overweegt u om ons in te schakelen voor reparatie en/of onderhoud van uw Leica-apparatuur?

Mail of bel ons om te overleggen over het mankement/het gewenste onderhoud. Op basis van de gegeven informatie maken wij -voordat u de apparatuur aanbiedt- een inschatting van de te verrichten werkzaamheden (en eventueel te vervangen onderdelen) en geven een richtprijs (exclusief eventuele verzendkosten, 30 Euro werkplaatsmateriaal & handling per opdracht en 21% BTW)

Alle reparaties worden in principe uitgevoerd als CLA/servicebeurt. Door deze werkwijze kunnen wij de correcte, technische werking van uw apparatuur waarborgen (en zes maanden garantie op uitgevoerde werkzaamheden geven). Genoemde prijzen zijn standaardprijzen o.b.v. ons uurtarief/de verwachte hoeveelheid werk. In b.v. de volgende gevallen kunt u een aanvullende prijsopgave verwachten:

  • Bij val-/stoot-/water-/vochtschade,

  • Bij defecte, versleten of ontbrekende (onder)delen,

  • Bij onderzoek & herstel van eerder ondeskundig werk (en/of schade daardoor) aan apparatuur (dit zien wij regelmatig en is uiteraard extra werk).

Indien de prijsopgave niet akkoord is (en de apparatuur dus te repareren is), berekenen wij onderzoekskosten (gebaseerd op de benodigde tijd om het euvel te constateren). Wij werken op no-cure-no-pay-basis; dit houdt in dat wanneer apparatuur niet te repareren is, wij geen kosten (behalve evt. verzendkosten) berekenen. U kunt evt. ook (zonder kosten) afstand doen van de apparatuur; dan gebruiken wij de apparatuur voor onderdelen.

U kunt de apparatuur komen brengen (graag een afspraak maken, dan houden wij rekening met uw komst en een ingevuld brengformulier meenemen -zie menu onderaan deze pagina) of opsturen: gebruik hiervoor het verzendformulier  (zie menu onderaan deze pagina). Wij adviseren u om uw pakket (goed en stevig verpakt) aangetekend op te sturen. U ontvangt bericht zodra uw pakket bij ons is aangekomen.

Betalingen

Nadat de werkzaamheden aan uw apparatuur voltooid zijn, sturen wij u per email een (internationale) factuur (IBAN/BIC). Zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven, versturen wij het pakket (u ontvangt een email van UPS).

Wij prefereren bankbetalingen; binnen Nederland en de EU zijn deze kosteloos.

Indien door ons beiden overeengekomen, zijn PayPal-betalingen ook mogelijk, maar wij zullen daarvoor +5% kosten in rekening moeten brengen op uw factuur.

Europese (niet-Nederlandse) bedrijven (met een EU BTW nummer) en cliënten die buiten de EU resideren, betalen geen BTW.

Indien u de apparatuur persoonlijk bij ons komt ophalen, verzoeken wij u contant te betalen (wij hebben geen PIN-apparaat).

Wij versturen pakketten uitsluitend verzekerd en via UPS. De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming en het gewicht van het pakket. Alle verzendkosten (inclusief verzekering) worden doorberekend op uw factuur. Wij versturen pakketten goed en stevig verpakt. Buiten Europa/EU; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel oponthoud vanwege douane-afhandeling en/of voor kosten daarvan (invoerrechten, BTW, inklaringskosten, etc).

Wij geven zes maanden garantie op de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders vermeld op de factuur. De garantie vervalt indien er sprake is van: vocht-, zand-, stoot- of valschade, batterijlekkage, ingreep door derden of een andere oorzaak van het defect dan die bij de vorige reparatie. Wordt dit tijdens de reparatie geconstateerd, dan gelden de normale reparatievoorwaarden.

In onze werkplaats aanwezige apparatuur welke door cliënten aan onze zorg is toevertrouwd, is door ons, voor eventuele schade of diefstal, secundair verzekerd. Dit houdt in dat cliënten, bij eventuele schade of diefstal, eerst een beroep dienen te doen op hun eigen inboedel- of kostbaarhedenverzekering. Transportschade aan apparatuur welke door ons teruggezonden is, dient per omgaande aan ons gemeld te worden. Wij zullen de schade melden bij onze goederentransportverzekering.

Indien de opdrachtgever niet binnen twaalf maanden na aanmaning van betaling van de reparatie- of onderzoekskosten heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van de apparatuur. Opdrachtgever zal in zodanig geval een ieder vrijwaren tegen alle aanspraken van derden omtrent de apparatuur.

Contactgegevens

Kamera-Service
Dorpsstraat 81
2712 AD Zoetermeer
+31 (0)79 316 33 39
[email protected] 

KvK: 27103789
BTW: NL816042858B01
IBAN:NL83 RABO 0307 2734 15
BIC: RABONL2U